WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Kancelaria w ramach świadczenia pomocy prawnej w zakresie windykacji wierzytelności, oferuje:

  • •  przygotowanie upomnień, wezwań do zapłaty;
  • •  negocjacje w zakresie zmiany terminu płatności, spłaty częściowej należności;
  • •  sporządzenie i kontrola przestrzegania harmonogramu płatności;
  • •  prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym ;
  • •  prowadzenie spraw sądowych celem wyegzekwowania należności;
  • •  zabezpieczenie wierzytelności na etapie postępowania sądowego;
  • •  wszczynanie i nadzorowanie postępowań egzekucyjnych.