PRAWO RODZINNE

Kancelaria Adwokacka ABR zapewnia pomoc prawną dotyczącą wszelkiego rodzaju postępowań z zakresu prawa cywilnego, w szczególności sprawy o zapłatę, o odszkodowanie, o ustalenie, o wydanie rzeczy, o zniesienie współwłasności. Ponadto Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym sprawy rozwodowe, o alimenty, o podział majątku oraz oferuje kompleksową obsługę w zakresie prawa spadkowego, co obejmuje m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek.

Kancelaria specjalizuje się w szczególności w sprawach odszkodowawczych związanych z odpowiedzialnością kontraktową (postępowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, postępowania z tytułu roszczeń odszkodowawczych przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym, postępowania o zapłatę) oraz odpowiedzialnością deliktową (postępowania związane z uszkodzeniem ciała, postępowania związane z kolizjami i wypadkami drogowymi, błędy lekarskie). Kancelaria zapewnia pełen zakres obsługi prawnej w zakresie postępowania likwidacyjnego (przedsądowego), postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria sporządza oraz opiniuje umowy cywilnoprawne - zarówno umowy nazwane, jak i nienazwane.

Wszystkim naszym Klientom oferujemy zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej.

Udzielamy porad prawnych oraz przygotowujemy opinie prawne co do zasadności wszczynania bądź zaniechania wszczęcia postępowań, świadczymy usługi w zakresie sporządzania pism w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, jak również pism pozaprocesowych, umów i innych pism.