KLIENCI INDYWIDUALNI

Kancelaria prowadzi sprawy, udziela porad prawnych oraz sporządza opinie prawne dla klientów indywidualnych w zakresie:

  • •  prawa cywilnego – m. in. realizacja umów, sprawy o zapłatę, odszkodowania (w tym za błędy lekarskie oraz wypadki komunikacyjne), zniesienia współwłasności, prawo rzeczowe, windykacja należności;
  • •  prawa rodzinnego i opiekuńczego - m. in. rozwody, separacje, alimenty, podział majątku wspólnego, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władza rodzicielska, ubezwłasnowolnienie;
  • •  prawa spadkowego – m. in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, unieważnienie testamentu;
  • •  prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - w pełnym zakresie;
  • •  prawa karnego – w pełnym zakresie;
  • •  prawa administracyjnego – m. in. prawo podatkowe;

Wszystkim naszym klientom oferujemy zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej.

Na zlecenie udzielamy porad prawnych oraz przygotowujemy opinie prawne co do zasadności wszczynania bądź zaniechania wszczęcia postępowań, świadczymy usługi w zakresie sporządzania pism w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym, jak również pism pozaprocesowych, umów i innych pism.