PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria Adwokacka ABR prowadzi sprawy z zakresu prawa administracyjnego m.in. z zakresu prawa podatkowego. Usługi obejmują doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie wniosków i innych pism oraz zastępstwo przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.