PRAWO KARNE

Kancelaria Adwokacka ABR oferuje reprezentację w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy podejrzanego, obrońcy oskarżonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, prywatnego i subsydiarnego, jak również powoda cywilnego. Zapewnia pomoc przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu, jak i udział w postępowaniu wykonawczym. Nadto oferujemy reprezentację w postępowaniach w sprawach o wykroczenia w charakterze obrońcy obwinionego oraz pełnomocnika pokrzywdzonego.

Ponadto Kancelaria Adwokacka ABR prowadzi pomoc prawną w zakresie prawno-karnych i karno-skarbowych aspektów działalności gospodarczej.

Kancelaria świadczy swe usługi zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (m. in. przed prokuraturą, policją), jak i na etapie postępowania sądowego.