ODSZKODOWANIA

Kancelaria Adwokacka ABR specjalizuje się między innymi w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w postępowaniach sądowych oraz reprezentacji poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeń.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

 • •  odszkodowań za wypadki komunikacyjne oraz inne wypadki losowe;
 • •  odszkodowań za błędy w sztuce medycznej;
 • •  odszkodowań z umów ubezpieczeń
 • •  odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych;

Kancelaria Adwokacka ABR sprawy odszkodowawcze prowadzi kompleksowo na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami. W szczególności zapewniamy reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w celu ustalenia sprawcy szkody. Przygotowujemy zgłoszenie szkody i reprezentujemy poszkodowanych w tzw. postępowaniu likwidacyjnym, prowadzonym przez zakłady ubezpieczeń, a następnie w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach.

Poszkodowany może dochodzić następujących roszczeń odszkodowawczych:

 • 1.  Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
  (przy uszkodzeniu ciała, utracie zdrowia lub śmierci osoby najbliższej);
 • 2.  Odszkodowania :
   a)  z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów, utraconych zarobków i innych korzyści;
   b)  z tytułu zniszczonego mienia, zwrotu kosztów naprawy samochodu;
   c)  z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej.
 • 3.  Renty :
  • a)  z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej;
   b)  z tytułu zwiększonych potrzeb związanych z koniecznością stałego lub długotrwałego leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich;
   c)  dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej.