PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE

Kancelaria Adwokacka ABR oferuje doradztwo w zakresie prawa handlowego i gospodarczego, co dotyczy m.in. doradztwa w zakresie form prowadzonej działalności gospodarczej, wyboru form opodatkowania, przygotowywania i opiniowania umów spółek oraz przygotowywanie projektów uchwał.

W ramach oferowanej obsługi, zgodnie ze zleceniem Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez: udział w spotkaniach z Klientami, opiniowanie i sporządzanie projektów pism i umów, porady i opinie prawne, udział w negocjacjach, reprezentowanie przedsiębiorców i przedsiębiorstw przed sądami w sprawach gospodarczych, reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami.

W ramach współpracy z Kancelarią możliwa jest też kompleksowa obsługa prawna. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.

Kancelaria specjalizuje się w szczególności w szeroko rozumianej windykacji. Zakres pomocy w ramach windykacji obejmuje m.in.:

  • •  zredagowanie oraz skierowanie do dłużnika wezwania do dobrowolnej zapłaty należności;
  • •  wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego;
  • •  wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego.