PRAWO PRACY

Kancelaria zapewnia bieżącą obsługę przedsiębiorstw w zakresie wszelkich spraw z zakresu prawa pracy, tworzenia umów, negocjacji z pracownikami, dochodzenia roszczeń oraz w zakresie reprezentacji w toku postępowania sądowego. Wspieramy codzienną działalność naszych Klientów służąc fachowymi poradami i opracowując wszelkiego typu opinie prawne w interesującym naszych Klientów przedmiocie.

Wszystkim naszym Klientom oferujemy zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej.

Udzielamy porad prawnych oraz przygotowujemy opinie prawne co do zasadności wszczynania bądź zaniechania wszczęcia postępowań, świadczymy usługi w zakresie sporządzania pism w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, jak również pism pozaprocesowych, umów i innych pism.